Vad behöver du hjälp med?

7 av 10 frågor kan du lösa själv direkt!

Någon har sökt en kredit i mitt namn!

Någon har försökt eller har öppnat ett konto i mitt namn

Dessvärre blir bedrägerifallen i Sverige allt mer förekommande. Vanligaste sätten att märka att någon sökt en kredit i ditt namn kan vara att du får hem en kopia av kreditupplysningen eller att du får hem räkningar i posten som du inte känner igen.
Om du av någon anledning skulle misstänka att någon öppnat ett konto i ditt namn hos Resurs Bank, vill vi gärna att du kontaktar oss fortast möjligt för att vi ska kunna lösa detta!
 

Tips!
Om någon sökt en kredit i ditt namn rekommenderar vi alltid att du spärrar ditt personnummer hos Upplysningscentralen samt gör en anmälan hos Polisen.